Het gebruik van mijn werk

Er rust copyright op alle teksten en opnames op deze site.

U kunt een tekst alleen overnemen met mijn voorafgaand akkoord. Wilt u een tekst gebruiken? U bereikt mij het gemakkelijkst via e-mail.

Copyright
© Paul Bezembinder voor alle teksten en opnames op deze site. © 2017 Pittige Pixels voor het ontwerp van de website.

De afbeeldingen op de homepage zijn van Hasegawa Tohaku, Wikimedia Commons, via een Creative Commons Attribution-ShareAlike License, van boven naar beneden verlopend naar wit.

Site updated 15 maart 2021.

Stuur even een mailtje als je een tekst zou willen gebruiken.
info (@) paulbezembinder.nl

Het afscheid

Zij werden met het nodige geweld
in kartonnen dozen weggeborgen.
Het busje reed op zondagmorgen.
Wij hadden, dacht ik, zelf gebeld.

Je blijft als mens, naïef misschien,
er toch het beste maar van hopen.
Zelf ben ik nog even meegelopen,
ik wou ze toch nog één keer zien.

Ik weet niet wat wij daarna deden.
Het leek zo leeg, zo… zonder reden.
Ik heb, misschien, het gras geharkt.

Ik zie ze 's nachts nog altijd komen,
op en af, in almaar banger dromen,
o, hoe zij lijden op de boekenmarkt!


Paul Bezembinder
Barbarus
, 2018