Het gebruik van mijn werk

Er rust copyright op alle teksten en opnames op deze site.

U kunt een tekst alleen overnemen met mijn voorafgaand akkoord. Wilt u een tekst gebruiken? U bereikt mij het gemakkelijkst via e-mail.

Copyright
© Paul Bezembinder voor alle teksten en opnames op deze site. © 2017 Pittige Pixels voor het ontwerp van de website.

De afbeeldingen op de homepage zijn van Hasegawa Tohaku, Wikimedia Commons, via een Creative Commons Attribution-ShareAlike License, van boven naar beneden verlopend naar wit.

Site updated 18 sept. 2023.

Stuur even een mailtje als je een tekst zou willen gebruiken.
info (@) paulbezembinder.nl

Op de begraafplaats

Zij zat met haar plastic potjes
en haar plantjes op de grond
en bekeek de vreemde botjes
die zij in de aarde vond.

Na een paar minuten kijken
drong de waarheid tot haar door:
mama mocht bijzonder lijken,
velen gingen haar reeds voor.

In de toppen van de bomen
klonk van kraaien ruw gekras,
zij schrok op uit oude dromen
en besefte waar zij was.

Stil gezeten op de zoden
was zij plotseling alleen,
zwijgend stonden duizend doden
in een cirkel om haar heen.

Paul Bezembinder

Uit: Parkzicht
Het Gezeefde Gedicht, 2018